Reflections of Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey's Macroeconomic Variables


Creative Commons License

YILMAZ B. E.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.24, ss.229-252, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.229-252

Özet

Bu çalışmada küresel ekonomik krizin, PIIGS ülkeleri olarak adlandırılan Euro Bölgesi dahilindeki beş kırılgan ekonomiye sahip olan Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya ekonomileri ile Türkiye ekonomisi makroekonomik değişkenlerine olan yansımalarının analizi yapılmaktadır. Söz konusu analiz için ülke ekonomilerinin büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, cari işlemler açığı, bütçe açığı ve kamu borç stoklarının milli gelir içindeki payı gibi makroekonomik değişkenler kullanılacaktır.   

In the study, the reflections of the global economic crisis on the fıve fragile countries of the Euro Zone (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain) and Turkey’s macroeconomic variables has been analyzed. For the analysis mentioned variables such as real GDP growth, unemployment rate, ınflation rate, current account balance, budget deficit and consolidated government borrowing will be used.