TÜRKİYE‟DE UYGULANAN HAFIZLIK YÖNTEMİNİN PANDEMİ DÖNEMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI


Creative Commons License

Kablan S.

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, vol.1, no.1, pp.687-688

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.687-688

Abstract

TÜRKİYE’DE UYGULANAN HAFIZLIK YÖNTEMİNİN PANDEMİ DÖNEMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

MEMORİZATİON OF THE METHOD USED İN TURKEY PANDEMIC PERIOD PROBLEMS AND SOLUTIONS

Öğr. Gör. Dr. Süleyman KABLAN

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

suleyman.kablan@istanbul.edu.tr

ÖZET

Kur'an’ın önemli özelliklerinden biri kolay ezberlenmesidir. Onu bütünüyle ezberleyen kimseye hafız denilmiştir. İslam’da hafızlığın yeri çok yücedir. Bu nedenle Asr-ı Saadetten bugüne kadar Müslümanlar hafız yetiştirmede çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. 

Türkiye’de değişik kurumlarca yürütülen hafızlık programlarında “geleneksel yöntem” denilen bir sistem uygulanmaktadır. Bu yöntem bir kursta hafızlık yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler, hocalar ve ezberlenecek Kur’an bileşenleri arasında uygulanmaktadır.

Bu çalışma, Covit 19 salgın döneminin hafızlık kurslarında oluşturduğu sorunların saptaması amacıyla yapılmıştır. Corona salgınının başlamasıyla yaygınlık kazanan "uzaktan eğitim" sistemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da Kur’an-ı Kerim öğretimi için de benimsendi. Ancak hafızlık kurslarına yönelik bir çözüm üretilemedi.  Her ne kadar Zoom ve Whatsapp türü programlar aracılığıyla hocalar, öğrencilerin ezberlerini dinlemeye çalışsa da öğrenciler hocadan dinleme ve hatalarını düzeltme, kurs ortamındaki öğrenciler arası yardımlaşma ve rekabet gibi sosyal etki ve motivasyon araçlarından mahrum kaldılar. Öğrenciler, zaman yönetimi, bilinçli karar verme, öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı problem çözme ve belki de her şeyden önce sürekliliği sağlama gibi becerileri kendi imkânlarıyla kazanmaya bırakıldılar.

Hafızlık yöntemlerinde zamanı azaltan, kaliteyi artıran, kalıcılığa yönelik olan, bunaltıp bıktırmayan, hocalar arası farklılıkları gideren bir sistem daha cazip olacaktır. Türkiye’deki hafızlık yöntemlerinin Covit 19 pandemisi döneminde bu özelliklerin çok azını gerçekleştirdiği, ekseriyetle bunlardan uzak yöntemler oldukları izlenmiştir. Bu nedenle öğretmen fonksiyonunu üstlenecek, hayat boyu eğitim ve bireysel öğrenim imkânlarını destekleyecek, öğrencinin modern öğrenim gereksinimlerini karşılayacak, aileler için ekonomik ve ulaşılabilir olan, fırsat eşitliği sunan, eğitim teknolojilerini kullanan modern hafızlık yöntemine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.

Bu bildiride araştırma kapsamında pandemi gibi sebeplerle hafızlığın örgün eğitimle yapılamadığı durumlarda ortaya çıkan sorunların giderilmesinde ne tür yöntemlerin uygulanabileceği konusunda bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hafızlık, Geleneksel Yöntem, Pandemi,  Bireysel öğrenim