INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION IN TURKISH LAW AND ITS PRACTICE


Erdem B. B.

Public and private international law bulletin, vol.35, no.2, pp.147-171, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Public and private international law bulletin
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.147-171
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey has been a party to the Convention on the Civil Aspects of International Child Abductions since 2000. The Convention on the Civil Aspects of International Child Abductions is in compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. The aim of the Convention is to ensure the return of the children who have been displaced unlawfully, to the state in which they are habitually residing. The purpose of the Convention is based on the principle of “the best interest of the child” in the UN Convention on the Rights of the Child for every concrete event. According to the decisions taken by the judicial or administrative authorities at the place where the habitual residence is located, taking the child from the custody holder to another state is the kidnapping of the child in respect of the Convention. Convention is a legal aid contract in terms of the provisions contained in the contract and the procedure prescribed. There are central authorities in every contracting state for the implementation of the contract. Turkey has appointed the Ministry of Justice Directorate General for International Law and Foreign Relations as the central authority. The Ministry fulfills this task with the help of the Chief Public Prosecutors Office. In every case, family courts must decide whether or not to accept the return of the child according to the best interest of child.

Türkiye, 2000 yılından beri Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçheleri Hakkında Sözleşme’ye taraftır. Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçheleri Hakkında Sözleşme, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile uyum içindedir. Sözleşme’nin amacı, hukuka aykırı olarak yerleri değiştirilen çocukların bir an evvel mutad meskeninin bulunduğu devlete iadesini sağlamaktır. Sözleşme öngördüğü amacı gerçekleştirirken her somut olay için BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan “çocuğun üstün menfaati” ilkesini esas almaktadır. Mutad meskeninin bulunduğu yerdeki adli veya idari makamlarca verilen kararlara göre çocuğun velayetine sahip olan kişiden alınarak başka bir devlete götürülmesi, Sözleşme bakımından çocuğun kaçırılmasıdır. Sözleşme içerdiği hükümler ve öngördüğü usul bakımından bir adli yardım sözleşmesidir. Sözleşmenin uygulanması için her âkit devlette merkezi makamlar bulunmaktadır. Türkiye merkezi makam olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nü görevlendirmiştir. Bakanlık bu görevini Cumhuriyet Başsavcılıkları marifetiyle yerine getirmektedir. Her somut olayda çocuğun üstün menfaati gözetilerek iadenin kabul edilip edilmeyeceğine aile mahkemelerince karar verilmesi gerekmektedir.