Çınarcık Çukuru ve çevresinin morfotektoniği


ALPAR Ş. B. , Yaltırak C.

1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2000, pp.189-194

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.189-194

Abstract

Some morphologic features and a different tectonic evolution model will be given for the eastern Marmara Sea region on which many dissimilar stories have been told. Two distinct fault systems were identified. The Thrace-Eskişehir fault was active during early Miocene-early Pliocene and considerably lost its activity when another system reached to the eastern Marmara region 3.7 million years ago; transtensional North Anatolian fault. It cut the first one, shifted it about 62km and activated its some segments, such as those in the northern margin of the Çınarcık Basin, turning their right-lateral character into normal. This tectonic setting may readily explain the stress transfer causing some anomalous seismic activities at some localities along the SE coasts of Thrace during the earthquakes emerged on the North Anatolian fault.

İki farklı tektonik rejimin ürünü olan Çınarcık Çukuru, Kuzey Anadolu fayının Trakya-Eskişehir fayını kesmesi sonucu oluşan ötelenme sonucu açılmış, sağ yanal makaslama ile deforme olmuştur. Kuzey ve güney sınır fayları üzerlerinde artçı depremlerin oluştuğu ve yamulmayı üzerlerine alan derinde ana faya bağlı dekolmanlardır. Sismik aktiviteler sırasında bu dekolmanlar da etkilenmekte, kıta yamaçları üzerinde denizaltı heyelanları oluşmaktadır.