Tahkim Öncesi Müzakere ya da Uzlaştırma Yollarının Tüketilmemiş Olmasının Tahkim Yargılamasına Etkisi


TAN DEHMEN M.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.25, pp.451-471, 2006 (SCI-Expanded)