Population in the Coastal Areas on the West of the Mediterranean Region


Creative Commons License

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, sa.19, ss.253-372, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Sosyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.253-372

Özet

Köyceğizin batısından başlayarak, Gazipaşa'nın doğusuna kadar uzanan kıyı alanları çok sayıda küçüklü, büyüklü akarsuları, ovaları, yer yer ovaları kesen yükseltileri, koyları, körfezleri, plajlarıyla çok zengin doğal potansiyele sahip olan kıyı alanları, başta ziraat ve turizm olmak üzere birçok ekonomik faaliyetin gelişebilmesine imkan tanımaktadır. Yerleşme tarihi paleolitiğe kadar inen bölgede insanın doğal şartlara hakimiyeti ve bu potansiyeli yönlendirmesi, kullanmasına bağlı olarak nüfus zaman zaman artmış, bazen azalmıştır. İlkçağlarda büyük bir dinamizmin görüldüğü bölgede son yıllarda nüfusun özellikle tarım ve turizm sektörlerindeki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu kıyı alanlarındaki doğal potansiyelin zarar görmemesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi için koruma- kullanma dengesinin muhafaza edilerek, kıyı alanlarının kullanımında sürdürülebilirlilik ilkesinin esas alınması gerekmektedir.