İMKB’de Firma Büyüklüğü Anomalisinin Panel Veri Modelleri İle Analizi


TATOĞLU F.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.163-184, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Maliye Araştırma Merkezi Konferansları
  • Sayfa Sayıları: ss.163-184

Özet

Son yıllarda, panel veri modellerinin ekonometrik analizlerde kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte, dünya borsalarında ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB’de) anomalilerin meydana geldiği görülmüş ve uygulamalı çalışmalarla tespit edilmeye çalışılmıştır. Yine yapılan çalışmalarda, beklenen getiri oranlarının firma büyüklüklerinden yani piyasa değeri ya da piyasa değeri defter değeri oranından etkilendiğini varsayan firma büyüklüğü anomalisine rastlanmıştır. Bu çalışmada, 1996-2003 yılları arasında İMKB’de firma büyüklüklerine ilişkin anomaliler, uygun panel veri metodları ile analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar ekonometrik ve finansal açılardan yorumlanmıştır.

In recent years, panel data models have been used many times in econometric analysis and the market anomalies which have occured in Istanbul Stock Exchange (ISE) and another foreign stock markets, have been tried to explain by emprical studies. Moreover, size anomalies which have assumed the firm size (market value or book-to-market value) is a predictor of expected returns, have been seen in the studies. In this study, size anomalies between 1996 and 2003 in ISE are analyzed with panel data methods and the result are interprepted econometrically and financially.