Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi


Özkan E.

İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul