Dentin Bağlayıcı Sistemlerin Sitotoksik Etkileri


TUNCER S., DEMİRCİ M.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.87-96, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract