Kriz Geliyorum Der mi? Krizin Öncü Göstergeler Yoluyla Öngörülmesi


ERSAN İ. , Taşpunar S.

Ulusal Finans Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 1 - 04 November 2012

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

 

Küreselleşen dünyada, geçtiğimiz yüzyıl içinde sebep ve sonuçları birbirinden farklı çeşitli krizler yaşanmıştır. Yaşanan krizler, spekülatif ataklar üzerine birçok teorinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin, finansal krizlerin zarar verici etkilerinden korunması amacıyla bu krizlerin tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi ve önceden öngörülebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öncü göstergeler yaklaşımını esas alarak küresel kriz öncesi ekonomik göstergelerin nasıl bir değişim içinde bulunduklarını, Türkiye ekonomisi açısından öncü göstergelerle krizin öngörülüp öngörülemeyeceğini incelemektir.

Bu çalışmada 1997:01-2009:12 dönemleri arası reel faiz oranı, döviz kuru, GSMH gibi göstergelerden yola çıkarak, probit ve logit olasılık modelleri kullanılarak Türkiye’de yaşanan finansal krizlerin önceden tahmin edilebilirliği olgusu incelenecektir. Seçilen değişkenlerden istatistikî olarak anlamlı modeller elde edilmek suretiyle, krizlerin tahmininde kullanılabilecek değişkenler tespit edilmeye çalışılacaktır. Yapılan analiz sonucunda seçilen öncü göstergelerin bir bütün olarak krizi öngörmede iyi bir performans sergileyeceği öngörülmektedir.

 

In a globalizing world, several crises with different causes and consequences have been experienced in the past century. Some experienced crises caused several theories on speculative attacks to be revealed. In order to protect developing countries from the debilitative effects of financial crisis, definition, identification of the causes and anticipation of these crisis is vital. The objective of this study is to reveal whether global crisis may be forecast with the leading indicators’ approach along with observation of different economic indicators in global crisis setting with the aid of leading indicators approach. The predictability of financial crises in Turkey by the chosen indicators like real interest rate, exchange rate and GDP, during 1997:01- 2009:12 has been investigated by using probit and logit probability models. Statistically meaningful models have been achieved from the chosen indicators for the use of prediction of financial crises. As a result of this analysis, it is projected that selected leading indicators have exhibited outstanding performances in forecasting the crisis as a whole.