Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Alma Eğilimine Etki Eden Faktörler


Demirci E. , Buran Köse Ö.

İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI Cilt 2 – Maliye ve Finans Uygulamaları, Dr. Şahin KARABULUT, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.333-344, 2021

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Gazi Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.333-344
  • Editörler: Dr. Şahin KARABULUT, Editör

Özet

Bu çalışmada üniversitede eğitim gören öğrencilerin finansal risk alma eğilimlerini etkileyen faktörler analiz edilecektir. Çalışmada, finansal risk algılarına yönelik davranış ve beklentilerinin tespit edilerek girişimcilik eğilimlerine yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Özellikle üniversite eğitimi alan gençler arasında yenilikçi fikirlerin oluşması ve girişimcilik eğilimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve teşvikler son yıllarda artmıştır. Bu girişimcilik ortamında bireylerin finansal risk algılarının ve ekonomik yapıya yönelik analizlerinin önemi yeni bir iş kurma fırsatını değerlendirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Çalışmada üniversite öğrencilerinin özellikle risk alma eğilimlerine etki eden demografik özelliklerinin yanı sıra girişimcilik eğilimleri de incelenmiştir. Özellikle girişimci bireylerin kişilik yapıları ile risk algıları arasındaki ilişki birçok alanda incelenmektedir. Risk alma eğilimlerinin girişimcilerin hedeflerine ulaşmasında ve kararlarında etkisi kaçınılmazdır. Özellikle aile, eğitim, yaş, ekonomik koşullar gibi faktörlerden etkilenen girişimci ortamı üniversite öğrencileri açısından nasıl algılandığına yönelik bir analiz yapılmıştır. Çalışmada, Pandemi dönemi öncesi ve sonrasında gerçekleşen değişimleri de dikkate alarak analiz yapılmıştır.  Çalışma sonucunda, erkek öğrencilerin risk tolerans değeri kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Üniversitede yer aldıkları sınıflara göre risk toleranslarının farklılaştığı ve kendi işini yapmak isteyen öğrencilerinin yine yüksek risk toleransına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Pandemi risk tolerans değerleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkarmamıştır.