Pulmoner nodüllerin malign-benign ayrımında topluluk öğrenme sınıflandırıcılarının başarımı


TARTAR A. , AKAN A.

22. IEEE Sinyal işleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, vol.1, no.1, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Computer-aided detection systems can help
radiologists to detect pulmonary nodules at an early stage. In this
study, a novel Computer-aided Diagnosis system (CAD) is
proposed for the classification of pulmonary nodules as malignant
and benign. Proposed CAD system, providing an important
support to radiologists at the diagnosis process of the disease,
achieves high classification performance using ensemble learning
classifiers.
Bilgisayar destekli tespit sistemleri, pulmoner
nodüllerin erken tanısında radyologlara yardımcı olmaktadır. Bu
çalışmada, pulmoner nodüllerin malign benign ayrımı için özgün
bir Bilgisayar Destekli Teşhis (BDT) sistemi önerilmiştir.
Hekimlere hastalığın teşhisi sürecinde önemli katkı sağlayabilecek
nitelikteki önerilen BDT sistemi, topluluk öğrenme
sınıflandırıcıları kullanarak yüksek sınıflandırma başarım
değerleri ortaya koymaktadır.