Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Sosyal Medya Yönetimiyle İlgili Rolleri


Özkoyuncu F.

Dijital İletişimde Güncel Konular, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.157-185, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Eğitim Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Sayfa Sayıları: ss.157-185
  • Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan, Editör

Özet

Halkla ilişkilerin en kısa ve etkili tanımlarından biri, “bir kuruluşun, oluşumun, inisiyatifin veya kişinin, kararlarından ve eylemlerinden etkilenen ve kararları ve eylemleriyle onu etkileyen paydaşlarıyla karşılıklı kabul ve anlayış temelinde ilişki kurarak bu ilişkiyi stratejik temelde yönetmesi” olarak yapılmıştır. Halkla ilişkiler disiplini, bu tanım noktasına gelene kadar tipik duyuru ve tanıtım çalışmalarından belirli bir hedef doğrultusunda ve bu nedenle stratejik temelli yönetilen bir süreç olmaya doğru evrilmiş, kuruluşlar içindeki vazgeçilmez yerleşik konumunu da bu “strateji temelli” yönetim anlayışından almıştır. Halkla ilişkiler bu gelişim içinde kuruluşlar içinde gittikçe daha üst yönetim seviyelerinde temsil edilen profesyoneller tarafından ifa edilen bir meslek haline gelmiştir. Bu gelişim çizgisi halen sürmektedir. Dijital teknolojilerin gelişimine paralel olarak sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmez bir gerçeği haline gelmesiyle halkla ilişkiler mesleği de yeni bir açılım kazanmıştır. Bu bölüm, bu açılımı halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri bağlamında masaya yatırmaktadır.

Bu bakımdan, bölümde, ilk olarak dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler uygulayıcılarının rol tipolojileri ana unsurlarıyla incelendikten sonra iletişim profesyonellerinin sosyal medya yönetimine dair rolleri mercek altına alınmıştır. Daha sonra sosyal medya yönetimiyle ilgili nosyonların profesyonel iletişime, uygulayıcı rolleri açısından nasıl ek katkılar sağladığı ve bu katkıların literatürde kavramsallaştırılan rol tipolojileri içinde hangi noktalara tekabül ettiği anlatılmıştır.