Molecular detection and typing of anaplasma species in small ruminants in thrace region of turkey Türkiye’nin trakya bölgesindeki küçük ruminantlarda görülen anaplasma türlerinin moleküler yöntemlerle tespiti ve tiplendirmesi


Öter K., Çetinkaya H., Vuruşaner C., Toparlak M., ERGÜNAY K.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.133-138, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier