Kur’an ve Hadislerde Ticaret


BULADI K.

DİYANET İLMİ DERGİ, cilt.40, sa.1, ss.63-90, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 40 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: DİYANET İLMİ DERGİ
  • Sayfa Sayıları: ss.63-90

Özet

Kur’ân-ı Kerim, ticareti helal, hiçbir riskin, çalışmanın ve gayretin gösterilmesine ihtiyaç duyulmadan kazanılan faizi ise, haram kılmıştır. Ticaret, insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan, meşrû ölçüler içerisinde çalışmak, üretmek ve tüketmek mecburiyetindedir. Bunun en verimli ve bereketli yolu da ticaret ve helal kazançtır.

Kur’ân, Müslümanları, deniz ve kara yolculukları yapmaya ve Allah Teâlâ’nın yarattığı rızık ve nimetleri araştırıp bulmaya çağırmaktadır. Kur’ân’da, insanı deniz ve kara ticaretine yönelten pek çok âyet vardır.

Hz. Muhammed (a.s), emin, doğru olan ticaret erbabını övmüş ve onları taltif etmiştir. Bizzat kendisi de ticarî faaliyetlerde bulunmuştur. Peygamberliğinin yanında O’nun iyi bir ticaret adamı olduğu da tarihî vesikalarla sabittir.

Hz. Muhammed (a.s), insanın alın terini, güç ve kabiliyetini sarf ederek elde ettiği kazancı övmüştür. Ticarette, defolu mal satmayı, ayıbı gizlemeyi, aldatmayı, yalanı yasaklamış, doğru ve dürüst davranmayı, kolaylık göstermeyi, borçluya fırsat tanımayı tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed (a.s), zor durumda olmadıkça ümmetinden hiçbir kimsenin dilenmesine razı olmamıştır. Hatta dilenmenin insan için, kara bir leke olduğunu belirtmiştir.

In holy Quran tradings is praised and blessed, whereas intereset income which couses people not to work, not to take any risks an earn withouth effort, is not allowed. Trading is an important part of human life which can not be ignored. Peopla shall work, produce and consume in right and ethical way. The best and most suitable way for this is trading and legal earning.

Quran invites people to travel over seas and roads and search for the blessing and opportunities offered by God. There are lots of signs in Quran that suggest people to do trading.

Hz. Muhammed praised people who do trading honestly. It is known that he was not only a prophet but also a good merchant himself.

Hz. Muhammed praised people who efforts in this way. He forbidded to sell false, ruined wares; to hide faults, to deceive and lie, and recommended to behave honestly, kindly and as helpful as posssible towards other people, especially to debtors.

He didin’t allow people to beg unless they are in an extremly insoluble poverty situation. He even called begging as a great shame for mankind.