Demografik Fırsat Penceresi Türkiye İçin Demografik Kriz Penceresine Dönüşecek mi? [Demographic Opportunity Window to be Transform to Demographic Crisis Window for Turkey?]


Creative Commons License

Can B., AVCI S.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi [1st Istanbul International Geography Congress], İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, cilt.1, ss.211-221

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.211-221

Özet

Çalışma çağındaki nüfusun, genç ve yaşlı nüfusun toplamından fazla olduğu döneme “demografik fırsat penceresi” denilmektedir. Bu dönemin en önemli özelliği belli bir süre (30-40 yıl kadar) devam etmesidir. Demografik fırsat penceresi kalkınma açısından önemlidir. Bu dönemde daha fazla istihdam yaratılması ve kaynakların daha rasyonel kullanılması önem taşımaktadır. Yeterli istihdam yaratıldığında, ülke ya da bölgelerin kalkınmasında büyük bir avantaj sağlayacaktır. Demografik fırsat penceresinin açılmasını sağlayan faktörlerin başında doğum oranının düşmesi gelmektedir. Pencere yaşlı nüfusun oranı arttığında kapanmaktadır. Bu sürecin nasıl değerlendirildiği kalkınma için önem taşır. Bu dönem verimli değerlendirilemezse kalkınmaya katkı sağlamaz ve yüke dönüşür. Yeni durum demografik kriz penceresi olarak tanımlanabilir. Gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerine göre tanımlanan demografik fırsat penceresi, gelişmekte olan ülkelerde aynı etkiye sahip değildir. Gelişmekte olan birçok ülkede, demografik fırsat penceresi iyi yönetilmediği için, demografik kriz penceresine dönüşmüştür. Türkiye için demografik fırsat penceresi 2005 yılında açılmıştır. Türkiye nüfusunun özellikleri demografik fırsat penceresinin kısa süreceğini göstermektedir. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için nitelikli eğitim, kaynakların yatırımlara yöneltilmesi ve verimliliğin arttırılması gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye için demografik fırsat penceresi, bir demografik kriz penceresine dönüşecektir.

The period in which the working age population is more than the sum of the young and the old population is called demographic window of opportunity. The most important feature of this period is that it lasts for a certain period (30-40 years). The demographic window of opportunity is important for development. In this period, it is important to create more employment and to use resources more rationally. When sufficient employment is created, it will provide a great advantage in the development of countries or regions. One of the main factors leading to the opening of the demographic opportunity window is the decrease in the birth rate. The window closes when the proportion of the elderly population increases. How this process is evaluated is important for development. If this period cannot be evaluated efficiently, it does not contribute to development and becomes a burden. The new situation can be defined as a demographic crisis window. The demographic window of opportunity, defined by the population characteristics of developed countries, does not have the same effect in developing countries. In many developing countries, because the demographic window of opportunity is not well managed, it has become a demographic crisis window. demographic window of opportunity for Turkey was opened in 2005. Features of Turkey’s population shows the demographic window of opportunity will be short. In order to benefit from these opportunities, qualified education, resources should be  directed to investments and productivity should be increased. Otherwise, the demographic window of opportunity for Turkey, will turn into a demographic crisis window.