Görsel Algılamada Işık ve Renk Faktörü: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi Örneği


ÇINAR H. S. , Çetindağ K.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.59, no.2, pp.103-123, 2009 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.103-123

Abstract

 

There exist differences in every individual’s specific way of living, characteristics, education and perception of the environment found in. Visual perception is a phenomenon that the individual can define the space initially. For sure, the factors affect the visual perception are primarily light, color, relations of shadows and individual’s psychological situation. The design elements which are scale, shape, color, texture, etc. should be emphasized and thought to answer individual’s groove, reactions and instincts to have a successfully qualified space. As a result, the space will acquire visual perceptibility and permanent usability. In this study, firstly, literature research has been applied to determine the impact of “Light and Color” on visual perception. Then, the subject has been scrutinized both with site surveys (photo, observation, etc.), and questionnaire in Sultanahmet selected as the research area.

 

Her bireyin kendine özgü yaşantısı, kişisel özellikleri, eğitimi ile bulunduğu mekanı algılamasında farklılıklar vardır. Görsel algılama, bireyin ilk etapta bulunduğu mekanı tanımlayabileceği bir olgudur. Tabi ki görsel algılamayı öncelikle etkileyen faktörler ışık, renk, gölge ilişkileri ve bireyin psikolojik durumudur. Mekânların başarılı bir niteliğe kavuşması için ölçü, biçim, renk, doku gibi tasar öğelerinin vurgulanması ve bireyin alışkanlıklarına, tepkilerine, içgüdülerine, cevap verecek şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Böylece mekân, algılanabilirlik özelliği  ve kullanılabilirlik sürekliliği kazanacaktır.

Bu çalışmada; öncelikle “Işık ve Renk” kullanımının görsel algılamaya etkisini belirlemek üzere literatür araştırması yapılmıştır. Sonra araştırma alanı olarak belirlenen Sultanahmet Meydanı’nda gerek arazi çalışmaları (fotoğraf, gözlem vb.) gerekse anket çalışmasıyla konu irdelenmiştir.