BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Önceliklerinin İncelenmesi


Özbebek Tunç A.

C-IASOS 2019 III. Congress of International Applied Social Sciences, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.1049-1050

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1049-1050
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Borsa İstanbul (BİST), 4 Kasım 2014 tarihi itibariyle bünyesinde işlem gören şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçerek sürdürülebilirlik konusunda anlayış geliştirmek, bilgi sağlamak ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla Sürdürülebilirlik Endeksi’ni faaliyete geçirmiştir. Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde endekste yer alan elli şirket, endeks seçim kriterlerini karşılayan ve belirli dönemlerde sürdülebilirlik raporlarını yayınlayan şirketlerdir. Endeks seçim kriterleri; çevre kriterleri (çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği), kurumsal yönetim kriterleri (yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele) ve sosyal kriterlerden (insan hakları, sağlık ve güvenlik) oluşmaktadır. Amaç: Bu çalışmada söz konusu elli şirketin sürdürülebilirlik raporları incelenecek, özellikle altı çizilen sürdürülebilirlik hedeflerinin neler olduğu ve hangi endeks kriterlerinin ve konuların önceliklendirildiği belirlenecektir. Ayrıca bu önceliklendirmenin şirketlerin çevre politikalarına ne derecede yansıdığı ve bu amaçla dahil olunan girişimlerin neler olduğu tespit edilecektir. Yöntem: Nitel bir araştırma desenine sahip olan bu çalışma için BİST, Kamuyu Aydınlatma Platforumu (KAP) ve şirketlerin websitelerinden sağlanan ikincil veriler kullanılacak ve bu veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Bulgular: Verilerin kodlanması ve analiz süreci devam etmekte olup bulgular tam metinde sunulacaktır.