Effects of serum starvation and ionomycin activation on the development of somatic cell nuclear transfer embryos in sheep


Creative Commons License

Demir K. , Pabuccuoglu S. , Cirit U., Evecen M. , KARAMAN E., Ozdas O. B. , ...Daha Fazla

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.66, ss.37-42, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 66 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.1501/vetfak_0000002885
  • Dergi Adı: ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.37-42

Özet

Donör hücrelerin senkronizasyonu ve yeniden yapılandırılmış oositlerin aktivasyonu, somatik hücre klonlamasındaki başarı oranını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu çalışmada, Kıvırcık koyunlarında somatik hücre nükleer transferinde serum açlığının donör hücre senkronizasyonuna ve ionomisinin yeniden yapılandırılmış oositlerin aktivasyonuna olan etkileri araştırılmıştır. Donör hücre olarak kullanılan kumulus hücreleri mezbahadan alınan koyun ovaryumundan elde edildi. Bu hücreler çalışmada 4 gün serum açlığına bırakılarak (%0.5 FCS; SS) veya serum açlığına bırakılmadan (%10 FCS; S) kullanıldı. Yeniden yapılandırma sonrası oositlerin aktive olması için ionomisinle 5 dk ve 6-dietilaminopurin ile 3 saat (I+) veya sadece 6-dietilaminopurin ile 3 saat (I-) inkübe edildi. İn vitro kültürün ikinci gününde, bölünmüş embriyolar (n=44) senkronize edilmiş alıcı koyunlara (n=10) transfer edildi. Embriyoların yarıklanma oranları SS/I+, S/I+, SS/I- ve S/I- gruplarında sırasıyla % 37.3; % 44.1; % 34.6 ve % 44.7 bulundu. 18. günde yapılan progesteron analizine göre kan progesteron seviyesi >1 ng/ml olan taşıyıcı koyun oranları sırasıyla % 33.3; %50.0; %50.0 ve %100.0 olarak tespit edildi. Gruplardan da sadece S/I- grubundan tek bir gebelik 40. günden sonra gelişimine devam edebildi. Ancak bu klon kuzu (transfer edilen embriyo sayısına göre, %7.1) doğuma 10 gün kala maternal bir problem (torsiyo uteri) sebebiyle öldü. Bu çalışmanın sonucunda koyunlarda somatik hücre nükleer transferinde serum açlığı ile somatik hücre senkronizasyon ve ionomisin ile oosit aktivasyon yöntemlerine gerek olmadan klon yavru elde edilebileceği ortaya konulmuştur.

Synchronization of donor cells and activation of the reconstructed oocytes are important factors affecting the success rate in somatic cell cloning. In this study, it was aimed to investigate the effects of serum starvation in donor cell synchronization an d ionomycin treatment in the activation of reconstructed oocytes after somatic cell nuclear transfer in Kıvırcık sheep. Cumulus cells were obtained from a slaughtered sheep ovaries and used as donor cells after serum starvation for 4 days (0.5% FCS; SS) or without serum starvation (10% FCS; S). After reconstruction, oocytes were activated by ionomycin for 5 min plus 6 - dimethylaminopurine for 3 h (I+) or only with 6 - dimethylaminopurine for 3 h (I - ). All cleaved embryos (n= 44) at the second day of in vitro c ulture were transferred into synchronized recipient ewes (n= 10). Cleavage rates of the embryos were 37.3, 44.1, 34.6 and 44.7% in SS/I+, S/I+, SS/I - and S/I - groups, respectively. Recipient ewes had serum progesterone levels >1 ng/ml at 18 th day were 33.3 , 50.0, 50.0 and 100.0%, respectively. Only one pregnancy in the S/I - group continued after 40 days however the cloned lamb (7.1%, regarding to embryos transferred) died 10 days before term due to a maternal problem (uterine torsion). The results of this s tudy reveal that somatic cell synchronization by serum starvation and ionomycin treatment for the activation of oocytes can be omitted for the success of somatic cell nuclear transfer in sheep.