Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi


SİRMA İ., SALDANLI A., BEKTAŞ H.

Siyaset, Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.43-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)