Kur’an Çerçevesinde Hayat ve İmtihan


BULADI K.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.65-94, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Everything on the earth and all the things, except the self of Allah is transitory. The earth life is a door to the future life and a short place of wait and rest. In Qur’an, while talking about the process concerning the arrival of humankind from nonexistance to the condition of existance, the wisdom behind its capabilities such as seeing, sense and hearing relies on the reality of responsibility and test.

The humankind, with its idea, imagination, judgment, sense, manner towards other mankind and alives has been always subjected to the context of a test. The creation of both life and death also relies on such a test. The life of the human with its all pleaures, which is to be ended, has been created in the purpose of the arrangement to the future and endless life starting with the death. And such a conscious has been the most important parameter in order to achieve success.

The concept of test requires a planned work, altruism, patience and solidity. A muslim believes to be subjected to hard tests both in this and future life must focus himself to the success via making effort physically and mentally. While concluding, it must be stated that all cruelties, oppressions, and negativenesses faced with the muslims all over the world is a part of the whole test and it will not be true feeling incurable, hopeless and loose.

Bu makalede, dünya hayatı ve içerisinde yer alan her şeyin fani olduğuna işaret edilerek Allah’ın zatından başka her şeyin yok olacağına vurgu yapılmıştır. Dünya hayatının ebedî âleme açılan bir kapı, bir ara geçit, kısa bir bekleme ve değerlendirme alanı olduğuna temas edilen makalede, insanın yokluk âleminden varlık âlemine gelişinin, yaratılışı, görme, sezme, duyma gibi özelliklerle donatılması hikmetinin, sorumluluk kanunu ve imtihan gerçeği ile ifade edilmiş olduğuna değinilmiştir.

İnsanın, iradesi, düşüncesi, muhakemesi, tasavvurları, duyguları, davranışları, yaptıkları ve yapamadıkları, diğer insanlara ve canlılara karşı muamelesi ile sınav alanına ve kapsamına girdiğine vurgu yapılan çalışmada, hayatın ve ölümün yaratılma sebebinin de imtihanla bağlantılı olduğu açıklanmıştır. Doğumla ölüm arasında insana emanet olarak verilen hayatın, bakî olan âhiret için bir hazırlık teşkil ettiğini bilmenin, imtihanın başarıya ulaşması için en önemli amil olduğuna işaret edilmiştir.

Çalışmada, imtihan kavramının, içerdiği anlam gereği, planlı çalışmayı, özveriyi, sabrı ve metaneti gerektirdiği üzerinde durulmuş, hem bu dünyada hem âhirette zorlu imtihanlara tabi tutulacağına yakînen inanan mü’minin, fizikî açıdan, fikren ve kalben bütün gücünü sarf ederek kendisini başarıya odaklamak zorunda olduğuna temas edilmiştir. Makalede, evrende, Müslümanların karşılaştığı olumsuzlukların, baskı ve zulümlerin, söz konusu imtihanın bir parçası olduğunu kabul etmekle birlikte, böyle bir perdenin arkasına sığınarak çaresizliğe, ümitsizliğe ve gevşekliğe düşülmesinin isabetli olmayacağına da vurgu yapılmıştır.