THE EFFECT OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON THE WRITING SELF-EFFICACY OF LEARNERS OF TURKISH AS A


MELANLIOĞLU D., DEMİR ATALAY T.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.3, pp.697-721, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.697-721
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Writing is regarded as a more challenging skill than speaking for learners of Turkish as a foreign language. The performance of learners in writing activities affects their beliefs about the target language. Thus, learners' perceptions and beliefs about writing are very important. Knowing the writing self-efficacy of learners of Turkish as a foreign language makes it possible to support their skill development. Creative writing activities that enable learners to express their emotions and thoughts as they desire can help to provide this support. The aim of this study is to determine the effect of creative writing activities on the writing self-efficacy of foreign learners. The data of the study were collected from Bosnian learners who were learning Turkish in their country in accordance with the opportunities provided by a quasi-experimental design with a pretest and a posttest. The analysis of the data obtained from the ten weeks of activities including pretest and posttest stages showed that the correlation between the creative writing skills of learners and their writing self-efficacy perceptions was highly significant.
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için metin üretiminde yazma, konuşmaya göre daha zorlayıcı bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Öğrencinin yazma etkinliğinde sergilediği performans, hedef dile olan inancını da etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrencinin yazmaya karşı geliştirdiği algı ve inancın oldukça önemli olduğu söylenebilir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma öz yeterliklerini bilmek, onların beceriye yönelik gelişimlerini desteklemeye yardımcı olacaktır. İfade edilen desteğin sağlanmasında öğrencinin duygu ve düşüncelerini istediği gibi anlatabileceği yaratıcı yazma etkinlikleri kullanılabilir. Bu araştırmanın amacı, yabancı öğrencilerin yazma öz yeterlikleri üzerinde yaratıcı yazma etkinliklerinin etkisini belirlemektir. Çalışmanın verileri kendi ülkelerinde Türkçe öğrenen Boşnak öğrencilerden ön test son teste dayalı yarı deneysel yöntemin sunduğu imkânlar doğrultusunda toplanmıştır. Ön test ve son test aşaması dâhil on haftada tamamlanan uygulama süreci neticesinde elde edilen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin yaratıcı yazma becerileri ile yazma öz yeterlik algısı arasındaki ilişkinin yüksek düzeyde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.