Molecular Structure and Genomic Characterization of The New Coronavirus (Covid-19)


Öztan G., İşsever H.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi – Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol.3, no.2, pp.61-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SARS-CoV-2, transmitted from person to person and associated with the outbreak of atypical pneumonia, first emerged in Wuhan, China. Although bats, SARS-CoV and MERS-CoV are the primary reservoirs for COVID-19, it turns out that SARS-CoV may have been transmitted from the civet in China, MERS-CoV from camels in the Middle East, and COVID-19 from the bat to humans via the pangolin (scaly anteater). SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 are coronaviruses belonging to the Coronaviridae family and Betacoronavirus genus, which cause epidemiological outbreaks, are enveloped viruses with approximately 32 Kb long positive sense, ssRNA, and play a role in the pathogenesis of proinflammatory responses with high mortality rates associated with infection. The 2019-nCoV genome has 89% nucleotide identity with bat SARS-like CoVZXC21 and 82% with human SARS-CoV. ACE2 is the receptor of this severe acute respiratory syndrome coronavirus. The aim of this review is to reveal the molecular structure and genetic features of the SARS-CoV-2 virus and the clinical effects of the disease, which causes COVID-19 acute respiratory disease, and to compare it to SARS and MERS. Clarifying the specific molecular details of COVID-19 will guide researchers to the discovery of its treatment. Thus, the development of the molecular genetic methods for COVID-19 will increase our control measures against the virus in the future.

Keywords: COVID-19, novel coronavirus, ACE2, spike protein

İnsandan insana bulaşan ve atipik pnömoni salgınıyla ilişkili yeni bir şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Yarasalar, SARS-CoV, MERS-CoV ve COVID-19 için birincil rezervuar olsa da, SARS-CoV’nin, Çin'deki misk kedilerinden, MERS-CoV’nin, Orta Doğu'daki develerden, COVID-19’un yarasadan insana pangolin (pullu karıncayiyen) aracılığıyla bulaşmış olabileceği ortaya çıkmıştır. Epidemiyolojik salgınlara yol açan koronavirüs ailesine ve betakoronavirüs cinsine ait üç insan koronavirüsü (SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2) yaklaşık 32 Kb uzunluğunda pozitif anlamlı tek iplikli RNA'sı olan zarflı virüslerden olup enfeksiyonla ilişkili yüksek mortalite oranlarıyla proenflamatuar yanıtların patogenezinde rol oynamaktadırlar. 2019-nCoV genomu, yarasa SARS benzeri CoVZXC21 ile % 89 ve insan SARS-CoV'siyle % 82 nükleotid benzerliğine sahiptir. Orf1a/b, spike, zarf, membran ve nükleoproteinlerinin filogenetik ağaçları yarasa, misk kedisi ve insan SARS koronavirüslerininkiyle yakından ilişkilidir. Anjiyotensin-I dönüştürücü enzim 2 (ACE2), şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsünün reseptörüdür. Viral protein ve ACE2 reseptörü arasındaki etkileşim, replikasyon döngüsünde önemli bir adımdır. Bu derlemenin amacı SARS ve MERS ile karşılaştırıldığında COVID-19 akut solunum yolu hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün moleküler yapısı ve genetik özellikleriyle hastalığın klinik etkilerini ortaya koymaktır. COVID-19’un spesifik moleküler detaylarının açıklığa kavuşturulması, tedavi hedeflerine ulaşılmasında yol gösterici olacaktır. Böylelikle COVID-19 için moleküler genetik yöntemlerin geliştirilmesi gelecekte virüse karşı kontrol önlemlerimizi arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yeni koronavirüs, ACE2, spike protein