KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT


BURAK Z. S. , AKKAYA M. A.

Beta, İstanbul, 2006

  • Basım Tarihi: 2006
  • Yayınevi: Beta
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

"Kıyı Kanunu ve İlgili Mevzuat" eserinde kıyı alanlarına ilişkin temel hukuki düzenlemeler üç ana bölümde sunulmuştur. Birinci bölümde Anayasa, Kıyı Yasası ve diğer yasal düzenlemelerde kıyı ile ilgili bölümler incelenmiştir. İkinci bölümde kıyı alanlarının kullanımı, planlanması ve yönetim sürecine ilişkin Anayasa Mahkemesi, İçtihadı Birleştirme, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve İdare Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde kıyı alanlarının yönetimine ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve örnek teşkil eden dava dilekçeleri metin olarak sunulmuştur.