An acute renal infarction due to atrial fibrillation in a transplant patient: a case report


Creative Commons License

Artan A. S.

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, cilt.1, ss.98-100, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.5606/fng.btd.2015.018
  • Dergi Adı: İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.98-100

Özet

 Akut renal arter tromboembolizmi hızlı tanı ve tedavi gerektiren kritik bir problemdir. Emboliye bağlı renal infarkt olgularının çoğunluğu atriyal fibrilasyonlu hastalarda görülmektedir. Renal arter tromboembolizminin erken tanısı zordur. Akut renal infarktlı hastaların tipik yakınmaları yan ağrısı ve yaygın karın ağrısıdır. Renal infarkt sırasında beyaz küre, serum kreatinin artışı ve belirgin yüksek laktat dehidrogenaz düzeyleri gözlenmektedir. Bu makalede biz, atriyal fibrilasyonlu bir böbrek nakilli hastada gelişen akut renal infarkt olgusunu sunmayı amaçladık.