DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN EGE VE AKDENİZ KIYILARINDAKİ ETKİSİ VE ALTERNATİF ALANLARIN TESPİTİ


Creative Commons License

ERYALÇIN K. M. , Şener E., Güven E.

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, pp.21-37, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-37

Abstract

In this study, the effects of fish cages around the Güllük Bay and alternative fish farm areas were investigated. During 10 August – 7 September 2006 water and feeds were sampled from the fish farm areas by the Research Vessel Yunus R/V S of Istanbul University Faculty of Fisheries. Accumulated nitrite (NO2-), phosphate (PO43-) and total organic carbon (TOC) values in the sea water and secchi measurements have been carried out around the fish farms and alternative fish farm areas. Phosphate values of sampled water from alternative fish farm areas were found 0.02mg/l which is critical value. Ionized NH4 value was found 0.01 mg/l. Salinity, sea water temperature, conductivity and dissolved oxygen were measured by CTD instrument for determination of suitable fish farm areas. Physical and chemical parameters of water samples were found suitable to establish fish farms in these areas. Nitrite (NO2-) values were found lower than 0.5 mg/l which means not critical level. Water turbidity values were found lower than compared non-fish farm activities places. Salih Island-Tavsan Island, Panayır Island and around Dana Island areas were found suitable places for carrying resident

fish farms. In addition, Kırk Dilim port, Iskenderun-Kamıslık bay and Sipahili port could

be choice for establish new fish farms according to the results.

Mugla ili Güllük bölgesindeki balık çiftliklerinin çevreye olan etkisinin incelenmesi ve yeni yetistiricilik bölgelerinin belirlenmesi amacı ile Istanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi arastırma gemisi Yunus R/V S ile 10 Agustos - 10 Eylül 2006 tarihleri arasında çipura ve levrek kafeslerinin bulundugu istasyonlardan su ve yem örnekleri alınarak incelenmistir. Kafeslerin bulundugu yerlerdeki ve kafeslerin tasınması düsünülen alternatif yetistiricilik alanlarındaki deniz suyunda Nitrit (NO2 -), Fosfat (PO43-), toplam organik karbon (TOC) ve ısık geçirgenligi ölçümleri yapılmıstır. Yapılan analizler sonucunda tasınmaya uygun bölgelerdeki su örneklerinde fosfat degeri kritik deger olan 0,02mg/l’ nin altında ve iyonize olmus amonyak miktarı da 0,01 mg/l sınır degerine yakın bulunmustur. CTD cihazı ile çipura levrek yetistiriciligi için yeni alternatif bölgelerin belirlenmesinde suyun iletkenlik, pH, tuzluluk, çözünmüs oksijen ve sıcaklık degerleri ölçülmüstür. Belirlenen bölgelerdeki suyun fizikokimyasal degerlerinin çipura ve levrek yetistiriciligi için uygun oldugu görülmüstür. Bu bölgelerde Nitrit azotu ise, 0,5 mg/l’nin altında bulunmustur. Seki ölçümleri sonucunda balık çiftliklerinin bulundugu bölgelerde görünürlügün düsük oldugu görülmüstür. Salih Adası-Tavsan Adası Arası, Panayır Adası, Dana Adası Çevresi kafeslerin tasınması için potansiyel alternatif alanlar olarak, Kırk

Dilim Limanı, Iskenderun–Kamıslık koyu, Sipahili Limanı ise yeni kurulacak balık çiftlikleri

için önerilebilecek alanlar olarak öne çıkmıstır.