Takasbank Uygulaması Üzerinden “Too Big To Fail” Anlayışının Yeni Kurumları Olan Merkezi Karşı Tarafların Risklerinin İncelenmesi


KARABIYIK A., DEMİRCİ E.

17. Finans Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 23 - 26 October 2013, ss.122-129

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.122-129

Özet

2008 yılında başlayan ve etkisini birçok ülkede gösteren küresel krizin ardından krizin nedenleri ve alınması gereken önlemler ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin finansal otoriteleri tarafından uluslar arası platformlarda tartışılmaktadır. Krizin başlama sebepleri arasında yer alan tezgâh üstü türev ürünlerine yönelik işlemlerin güçlü sermaye yapısına sahip, sıkı gözetim ve denetime tabi merkezi karşı taraflar aracılığıyla gerçekleştirmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Piyasa işlemlerinin merkezi karşı taraflar aracılığıyla gerçekleştirilmesiyle, piyasada oluşan sistemik riskin azalacağı ve tezgâh üstü piyasanın daha şeffaf bir yapıda işleyeceği öngörülmektedir. Bu çalışmada, Merkezi Karşı Taraf (CCP) uygulamasına yönelik olarak dünyada ve Türkiye’de yapılan değişiklikler ele alınmış ve Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf olarak görevlendirilmesi ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.