"?Dereli-Şebinkarahisar (Giresun) arasında yüzeylenen Do?u Pontid plütonizması petrojenezinde magma karışımı, fraksiyonel kristalleşme, kabuksal kirlenme ve kısmi erime süreçleri?, Bildiri Özleri, Adana.


YILMAZ ŞAHİN S. , Boztuğ D.

Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 04 April 1997, pp.167-168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-168