Ağaçlı-İstanbul maden sahalarında sahil çamı (Pinus pinaster Aiton.) ağaçlandırmalarında bazı ölü örtü ve toprak özellikleri


Sever H., MAKİNECİ E.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, pp.136-146, 2008 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.136-146

Abstract

This study was conducted to determine some forest floor and soil properties in maritime pine (Pinus pinaster Aiton.) plantations planted on open coal mine spoils. Soil samples were taken from 8 different soil layers (0-1 cm, 1-3 cm, 3-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm and 40-50 cm), and the properties of soil layers were compared statistically. On forest floor samples; unit mass, total nitrogen and organic matter properties were found. On soil samples; bulk density, fine soil fraction, pH, organic carbon, total nitrogen, sand, silt and clay rates were determined. In conclusion; accumulation and decomposition of forest floor undergo simultaneously, and depending on these changes organic carbon and total nitrogen rates increase in upper soil.

Ağaçlı (İstanbul) kömür maden ocağı artık materyalleri üzerindeki sahil çamı (Pinus pinaster Aiton.) ağaçlandırmalarında ölü örtü ve toprak özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada toprak örnekleri 0-1 cm, 1-3 cm, 3-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm ve 40-50 cm’den olmak üzere 8 derinlik kademesinden alınmıştır. Derinlik kademelerine bağlı olarak topraklar üzerinde hacim ve ince toprak ağrılığı, pH, organik karbon, toplam azot ile kum, toz ve kil oranları belirlenmiştir. Ayrıca, her bir alan üzerindeki ölü örtü örneklerinde birim alandaki ağırlık, toplam azot ve organik madde miktarları saptanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Sonuçta organik karbonun p<0.05 ve toplam azot değerlerinin p<0.001 önem düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ölü örtü birikiminin ve ölü örtü ayrışmasının devam ettiği, bunlara bağlı olarak da üst toprakta organik karbon ve azot oranlarında artış olduğu tespit edilmiştir.