Environmental Factors Affecting Geosmin and 2-Methylisoborneol Production in Sapanca Lake, Türkiye.


ALBAY M. , Gürevin C. , Oğuz B., Akçaalan R.

6 th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS6), Romanya, 1 - 04 August 2009

  • Basıldığı Ülke: Romanya