“Kopya İnsanın Akrabalığı Meselesi”


Creative Commons License

Aydar H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.315-341, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE ISSUE OF FAMILY RELATIONSHIP OF CLONED-HUMANS in the Light of Relevant Qur’anic Verses This article deals with the subject of family relationship between cloned offspring. In this regard, because of close interest to subject, the kinship, as the result of process in which zygote was put on another woman’s uterus, (i.e. surrogate mother) has been investigated. What kind of relationship does exist between offspring who were born through such a way that and the person who has a role to bring into the world? What is level of relation between them? Is it possible to say that there is parental relationship between them? Who is this new child for whom who is relative of who has a role to bring into the world? What kind of family dimension is there between them and how can it be determined? What kind of outcomes is there from the aspect of family and inheritance law? What is the legal solution in the case of marriage and inheritance? All these issues have been studied in this work in the light of relevant verses.
Bu çalışmada, modern çağın en önemli inkişaflarından biri olan kopyalama yoluyla dünyaya gelecek olan çocukların akrabalık ilişkisi irdelenmektedir. Bu çerçevede konuyla olan yakın ilgisi sebebiyle, döllenmiş yumurtanın başka bir kadına ait rahme konulması neticesinde doğan, yani kiralanmış bir rahimde dünyaya gelen çocuğun da akrabalık durumu ele alınmaktadır. Bu yöntemlerle dünyaya gelen çocuklar, kendilerinin dünyaya gelmesinde rolü olanlarla nasıl bir akrabalık ilişkisi içinde olacaklardır? Bu çocuklarla onların akrabalık dereceleri nedir? Bunların arasında “anne-evlat” ilişkisinin olduğu söylenebilir mi? Bu çocuklar, dünyaya gelmelerinde etkili olanların diğer yakınlarının nesidirler? Aralarındaki akrabalık ilişkisinin boyutu nedir, bu nasıl tesbit edilir? Bunların arasında, aile hukuku, miras hukuku ve benzeri yönlerden ne tür bir yakınlık vardır? Evlilik ve miras açısından bakıldığında nasıl bir durum söz konusu olabilir? Bütün bunlar bu çalışmada ilgili ayetler göz önünde bulundurularak işlenmektedir.