Die Entwicklung der Textlinguistik (Deutschland und die Türkei im Vergleich)


ŞENÖZ AYATA C.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili Ve Edebiyatı Dergisi, ss.135-145, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Alman Dili Ve Edebiyatı Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.135-145

Özet

Bu makalede, Türkiye’de metindilbilimin ortaya çıkışı ve gelişimi Almanya ile karşılaştırmalı olarak açıklanmaktır. Almanya’da 1960 yılında ortaya çıkan metindilbilimin Türkiye’deki başlangıcı 1970’li yıllara dayanmaktadır. Metindilbilim kuram ve yöntemleri her iki dilde de dil öğretimi, çeviri, metin türü çözümlemeleri ve kültürlerarası karşılaştırmada kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonunda Türkiye’deki metindilbilimin gelişiminin ve yapılan çalışmaların Avrupa ve özellikle Almanya ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen en önemli bulgu, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de metindilbilim alanındaki çalışmalar çok önemli bir artış olmasıdır.