A Forgotten Scholar: The Biography and Works of Osmancıklı Hüseyin Sabri Efendi


Uysal A.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.10, pp.327-348, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16947/fsmia.372668
  • Journal Name: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.327-348

Abstract

XIX. asrın ikinci yarısında ve XX.asrın ilk yıllarında Osmancık’ta yaşamış olan Hüseyin Sabri Efendi, adı her ne kadar Osmanlı ulemasının arasında, o devrin âlim ve şairlerini tanıtan eserlerde yer almasa da yaşadığı devrin önemli âlimlerinden biridir. İslâmî ilimler, lisâniyyat ve edebiyat başta olmak üzere pek çok sahada eser telif etmiş olmasına rağmen hakkında şimdiye kadar müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Çorumlu şairler hakkında bilgi veren bir eserde yer alan kısa malumat ve “Hıfzu’l-Lisân” isimli eseri hakkında sunulmuş bir tebliğ dışında kitabî kaynaklarda kendisine dair bilgi bulunmamaktadır.
Bu sebepten dolayı bu makalede, daha ziyade Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki ilgili vesikalardan istifade edilerek ve eserlerinde yer alan bazı bilgi ve karinelerden yola çıkılarak müellifin hayatı aydınlatılmaya çalışılmış ve tespit edilebilen bütün eserleri anahatlarıyla tanıtılmıştır.