Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon ile tedavi sonuçları


UÇAR D.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, ss.257-260, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 47
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS
  • Sayfa Sayıları: ss.257-260

Özet

Özet: Amaç: Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi kliniğimizde Zon 1 prematürite retinopatisi olan hastaların diod lazer fotokoagülasyon (DLF) ile tedavi sonuçlarını bildirmek. Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Retina Birimi’nde Haziran 2007 ile Aralık 2010 tarihleri arasında prematürite retinopatisi için erken tedavi (The Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Study = ETROP) ölçütlerine göre eşik öncesi zon 1 tanısı alarak ve yine ETROP ölçütlerine uygun olarak diod lazer fotokoagülasyon uygulanmış 257 yeni doğanın 452 gözüne ait veri dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Anatomik ve yapısal başarı (prematürite retinopatisinin gerilemesi ve makulanın yatışık olması) arka zon 1 (grup A) ve ön zon 1 (grup B ) için ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular: Grup A’da ortalama doğum ağırlığı 1120,2 g (aralık 490-2500 g) olup, ortalama doğum haftası ise 28,2 hafta (aralık 22-35 hafta) idi. Grup B’de ise ortalama doğum ağırlığı 1128,9 g (560-1930) ve ortalama doğum haftası 28,4 hafta (24-34) idi. Arka zon 1 hastalarda %98,15, ön zon 1 hastalarda ise % 98,65 başarı elde edildi. Çıkarımlar: Zon 1 prematürite retinopatisi yüksek riskli hastaları kapsar. Bu hastalığın ‘eşik öncesi’ dönemde diod lazer ile tedavisi etkin ve güvenli bir tedavidir. Ülkemizde yüksek doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde zon 1 prematüre retinopatisinin görülmesi perinatal bakım hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi ile azaltılabilir. (Türk Ped Arfl 2012; 47: 253-6) Anah tar söz cük ler: Diod lazer, erken doğum, retinopati, zon 1