EKONOMİNİN YENİDEN DİZAYN İHTİYACI: İKLİM KRİZİ VE SİRKÜLER EKONOMİ


Creative Commons License

ÇETİN M.

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Türkiye, 14 - 15 December 2019, ss.669

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.669

Özet

EKONOMİNİN YENİDEN DİZAYN İHTİYACI: İKLİM KRİZİ VE SİRKÜLER EKONOMİ

 

Özellikle iklim değişikliği ve paralelinde halihazırdaki ekonomik yapı dünya kaynaklarının hızla tükenmesine yol açmış; dünyanın ekolojik sınırları konusunda insanlığı bir yol ayrımına doğru götürerek, günümüzün üretim ve tüketim kalıplarıyla şekillenen alyap-kullan-at (take-make-use-dispose) doğrusal/lineer ekonomisinin modern toplumun ihtiyaçlarını daha fazla karşılayamayacağı sonucunu ortaya koymuştur. Çevreye mümkün olan en az zararı verecek şekilde büyüyecek bir dünya ekonomisi için, kaynak kullanımını azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüşümünü sağlamak, hammaddelere olan ihtiyacı azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak gerekmektedir. Bu amaçla, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden, toplumu daha az doğal kaynak girdisiyle daha fazla değer yaratabilen bir topluma geçirmek amacıyla, hammadde, kaynak ve yenilenebilir enerji kullanımlarını esas alan yeni bir ekonomik sistemin ortaya çıkması neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni üretim sistematiği çoğunlukla ‘Döngüsel Ekonomi’ başlığıyla ifade edilmektedir