Dietary Factors and Dental Health in Children


Kasımoğlu Y.

International Congress on Woman and Child Health and Training, Ankara, Turkey, 16 - 17 April 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

ÖZ

Diş çürükleri multifaktöriyel etiyolojiye sahip olup, sebep olan faktörler arasında diyet bileşeni önemli bir yer arz etmektedir. Çocuklarda diş çürüklerine ilişkin davranışlardan biri de şeker içeren yiyecek ve içeceklerin yüksek oranda tüketilmesidir. Çocuklarda diş çürüğü prevalansı değişkenlik göstermekte olup, yüksek olduğu bildirilmektedir. Diyette alınan besinler genel sağlığı etkilediği gibi ağız sağlığını da etkilemektedir. Çocukların ilk süt dişini çıkarmalarından itibaren 1 yaşına kadar diş hekimine götürülerek bireysel diyet önerilerinin ve doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının öğrenilmesi gerekmektedir. Yapılan epidemiyelojik çalışmalarda anne sütünün ve emzirmenin çocuğun genel sağlığı, beslenmesi, gelişimi, psikolojisi üzerine olumlu etkileri olduğunu ve birçok akut ve kronik hastalık riskini belirgin derecede azalttığını göstermektedir. Ancak yapılan sistematik derlemelerde 12 aya kadar emzirilen bebeklerin diş çürüğü riskinin az olduğunu, 12 aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin ise diş çürüğü riskinin arttığını göstermektedir. Ayrıca gece emzirilen veya sık sık emzirilen bebeklerin de diş çürüğü sıklığının arttığı belirtilmiştir. 2017 yılında Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatric-AAP) Beslenme Komitesi tarafından %100 doğal meyve sularının ve meyve suyu içeceklerinin çocuklarda sağlıklı beslenme üzerine bir rolü olmadığı, buna karşın fazla kalori içerdikleri ve çocuklarda diş çürüğü açısından risk ihtiva ettikleri bildirilmiştir. Çocuklarda beslenmenin yanı sıra reçetesiz olarak satılan ve şeker ihtiva eden analjezikler, antipiretikler, öksürük şurupları ve soğuk algınlığı ilaçlarının sık kullanımına da diş sağlığı açısından dikkatle yaklaşılmalıdır. Çocukların verilen ilaçları kolay kabul etmelerin sağlayabilmek adına birçok çocuk ilacına şeker eklenmektedir. Kronik olarak hasta olan çocuklarda şeker içeren bu ilaçların sık kullanımı diş çürüğü riskini artırmaktadır. Bu sunumda çocuklarda ağız sağlığına uygun beslenme önerilerinin paylaşılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diş çürüğü, Diyet

DIETARY FACTORS AND DENTAL HEALTH IN CHILDREN

 

Yelda KASIMOGLU

Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics, Istanbul

ABSTRACT

Dental caries have a multifactorial etiology, and the dietary component has an important role among the factors that cause it. One of the behaviors related to dental caries in children is the high consumption of sugar containing foods and drinks. The prevalence of dental caries in children varies and is reported to be high. Dietary foods affect general health as well as oral health. Individual diet recommendations and correct oral hygiene habits should be learned by taking the children to the dentist until the age of 1, after eruption of the 1st primary tooth. Epidemiological studies show that breast milk and breastfeeding have positive effects on the child’s general health, development and psychology, and significantly reduce the risk of mant acute and chronic diseases. However, systematic reviews show that babies who are breastfed for up to 12 months have a low risk of dental caries and babies who are breastfed for more than 12 months have an increased risk of dental caries. In 2017, the Committee on Nutiriton of the American Academy of Pediatrics reported that the 100% natural juices and juice drinks did not play a role in healthy nutrition in children, nut they contained excess calories and were at risk for dental caries in children. Frequent use of over the container analgesics, antipyretics, cough syrups, and cold medicines should be approached with care. In this presentation, it is aimed to share nutrition recommendations for oral health in children.

Keywords: Dental caries, Diet, Nutrition