Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayların TMS Açısından Değerlendirilmesi ve IMKB-100 Endeksindeki Şirketler Üzerinde Bir Araştırma


Yılmaz F., Sarı E. S.

III. BALKAN VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ MUHASEBE VE MUHASEBE TARİHİ KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.167-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-189
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The preparation of financial statements, approval and issue of them take a period of time. The events that occur between end of the reporting period and approval date of financial statements should be taken into consideration by the entities. Two types of events can be identified as; (a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events after the reporting period); and (b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (non-adjusting events after the reporting period). “Turkish Accounting Standard 10 – Events after the Reporting Period” covers the consideration of the events above. In this study the events after reporting period are explained from TAS 10 point of view.  The study also includes a research on the listed companies in ISE-100 index. The research analysis the disclosures issued by those companies regarding TAS-10.

İşletmelerin finansal tablolarının hazırlanması, onaylanması ve kamuya açıklanması belirli bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. İşletmenin raporlama dönemi (bilanço tarihi) ile finansal tabloların onaylanma sürecinde ortaya çıkan olayların finansal tablolara etkisinin incelenmesi gerekmektedir. İşletmelerin raporlama dönemi (bilanço tarihi) ile finansal tabloların onaylanma tarihi arasında kalan olayların düzeltme ya da açıklama gerektirip gerektirmediğinin dikkate alınması da finansal tablo kullanıcıları için önem arz etmektedir. 10 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 10) olan Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı ile bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada 10 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı olan Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardını açıklanmış ve İMKB-100 Şirketlerinin raporlama dönemi (bilanço tarihi) sonrası olaylara ilişkin yaptığı açıklamalar incelenmiştir.