Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlaması: Lise öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması


Kaya F., BİLGİN H.

Anadolu Psikiyatri Dergisi, no.13, pp.151-157, 2012 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.151-157
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

Objective: The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Exposure to Violence Scales. Methods: Sample was comprised of 299 students who were studied in two high schools and one vocational high school. The reliability of the Turkish version of Exposure to Violence Scales was assessed computing Cronbach alpha coefficients for internal consistency and correlations of item-total score of the scales. Factor analysis for construct validity and correlations between factors and total scores of scales were measured. Results: Cronbach alpha coefficients for internal consistency of Exposure to Violence Scales were calculated as 0.91 for recent exposure to violence and 0.90 for past exposure to violence. Item-total correlation coefficients of scales were significant at the level of p<0.01. Principal component analysis revealed six factors for recent exposure to violence scale and three factors for past exposure to violence in construction validity of the scale. Positive correlation was determined between factors and total score of the scales (p<0.01). Conclusion: The Turkish version of Exposure to Violence Scales is found to be valid and reliable. (Anatolian Journal of Psychiatry 2012; 13:151-157)

Key words:

 

adolescent, reliability, validity, violence

 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliğini değer-lendirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini iki genel ve bir endüstri meslek lisesinde öğrenim gören 299 öğrenci oluşturmuştur. Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlamasının güvenilirliğinin değerlendirilmesinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmıştır. Geçerliliği, yapı geçerliliği için faktör analizi ve faktörler ile ölçeklerin genel toplamı arasında korelasyon sonuçları ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları yakın zamanda şiddete maruz kalma ölçeği için 0.91, geçmişte şiddete maruz kalma ölçeği için 0.90’dır. Ölçeklerin madde-toplam puan korelasyonları p<0.01 düzeyinde anlamlılık göstermiştir. Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri faktör analizinde, yakın zamanda şiddete maruz kalma ölçeği için altı ve geçmişte şiddete maruz kalma ölçeği için üç faktör hesaplanmıştır. Faktörler birbirleriyle ve genel toplam ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Tartışma: Şiddete Maruz Kalma Ölçeklerinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güve-nilir bir araç olduğu belirlenmiştir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13:151-157)

Anahtar sözcükler:

 

Ergen, güvenilirlik, geçerlik, şiddet