Cinsel Taciz Suçu


TALAS S. , IŞIKA S.

14. TÜRK CEZA HUKUKU GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2019, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9

Abstract

The crime of sexual harassment is regulated in article 105 of Turkish Penal Code number 5237 in consideration of the crime of molestation in article 421, which was regulated in Turkish Penal Code number 765. In this regulation, the act of crime is to harass a person for sexual purposes. In the justification of the article, sexual harassment is carried out with sexual behaviors that are not violations of the body's immunity; as disturbing the victim in violation of moral cleansing. The acts constituting the sexual harassment crime which is not defined in the law are determined as a result of the interpretation of concrete events in the judicial decisions on the grounds of the article. At this point, sexual harassment crime is subject to criticism in terms of the “legality principle”. The interpretation of the act element in concrete events and the evaluation of sexual motive sought as special intentions may lead to the occurrence of different crimes. The basis of our study is the evaluation of the conclusions of the act element and the moral element in the decisions of the Court of Cassation.

765 sayılı TCK m.421’de düzenlenmiş olan “söz atma ve vücuda temas gerçekleştirilmeksizin yapılan sarkıntılık” suçlarının karşılığını 5237 sayılı TCK’da 105. maddede düzenlenen “cinsel taciz” suçu sağlamaktadır. Bu düzenlemede suçun fiil unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek olarak yer almaktadır. Madde gerekçesinde, cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilen; cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Kanunda tanımının yapılmadığı cinsel taciz suçunu oluşturan fiiller, madde gerekçesi ile somut olayların yargı kararlarında yorumlanması neticesinde tespit edilmektedir. Bu noktada cinsel taciz suçu, “kanunilik ilkesi” bakımından eleştirilere maruz kalmaktadır. Somut olaylarda fiil unsurunun yorumlanması ile özel kast olarak aranan cinsel saikin değerlendirilmesi, farklı suçların oluşumuna neden olabilecektir. Çalışmamızın esasını, Yargıtay kararlarında cinsel taciz suçunun fiil unsuru ile manevi unsurun tespitinde varılan sonuçların değerlendirilmesi oluşturmaktadır.