Cürcani’nin Er-Risaletü’l-Kübra Fi’l-Mantık Adlı Risalesi İle Halidi’nin Kifayetü’l-Mübtedi Et-Tahkik Fi Fenni İlmi’l Mantık Adlı Risalesinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.56-77, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Felsefe Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.56-77