Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli


ŞİNİK B.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2012

  • Yayın Türü: Kitap / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Türkmen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Türkiye?nin Yönetim Yapısı ve Kamu Personeli? başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi?nin çeşitli fakültelerinde ?Kamu Yönetimi?, ?Türkiye?nin Yönetsel Yapısı? derslerini alan lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Daha önce ders notları olarak basılan çalışma baştan sona gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Bu çerçevede, kitapta, Anayasa ve diğer mevzuat çerçevesinde genel hatlarıyla Türk kamu yönetiminin örgütsel yapısı ve kamu yönetiminin insan unsuru olan kamu görevlileri ele alınmıştır. İlk olarak 1982 Anayasasında Türkiye?nin yönetim yapısına hâkim ilkeler incelenmiş, ardından ise merkezi yönetim ve yerinden yönetim teşkilatları ele alınmıştır. Son olarak ise kamu görevlileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kamuoyunda ?Torba Yasa? olarak bilinen 6111 sayılı kanunun Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak getirdiği yenilikler de çalışmada yer almaktadır.
Türkiye?de 2010 ve sonrası başta Anayasa olmak üzere mevzuatta çok sayıda değişikliğe gidilmiştir. Özellikle 2011 yılında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler, başkent teşkilatında önemli yenilikler getirmiştir. Devlet bakanlıkları kaldırılmış, yeni bakanlıklar kurulmuş, bakan yardımcılığı kurumu getirilmiştir. Ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu gibi yeni kuruluşlar yönetim yapımıza girerken, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi bazı kurumlar ise kaldırılmıştır. Kitap bunlar ve 2012 yılı içerisinde gerçekleşen diğer değişiklikleri de kapsamaktadır. Kitap bu içeriğiyle kamu yönetimindeki güncel gelişmeleri bir bütün olarak görmek isteyenler içinde başvuru kaynağı niteliğindedir.