POZİTİF EMNİYET KÜLTÜRÜ TEMEL ÖĞELERİNİ ESAS ALAN KAZASAY OLAYLARI (NEAR MİSS) RAPORLAMA SİSTEMİ


TERZİ H., GAZİOĞLU C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.23-58, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The rules and regulations to ensure and enhance safety at sea are 
usually revised or developed after the investigation results of serious 
maritime accidents. But isn’t it possible to do this before the accidents 
happen? 
 
The same things that cause accidents cause near misses. The only 
difference between an accident and a near miss is the result. After an 
accident life, property or environment are damaged but after a near miss no 
damage occurs. By reporting and analysing near misses we can learn 
important lessons and take remedial action before a full scale accident 
occurs. 
Although the necessity of reporting near misses is considered, there 
are various barriers that prevent reporting them. In order to find solution to 
this problem a research has been done. At the first stage of the research, 
issues that stand near miss reporting were identified by questionnaire 
method. 
How to solve this problem was investigated at the second stage by 
using Delphi Technique. As a result, for an effective, efficient and sustainable 
near miss reporting system the system should be based on the elements of 
positive safety culture. For the research 100 persons responded the 
questionnaire and Delphi technique which was carried out among 42 experts 
who were on duty in institutions and organizations aiming at enhancing the 
safety of maritime traffic in Turkey. 
Denizde emniyeti arttırmaya yönelik kural ve düzenlemeler  genellikle meydana gelen kazaların incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonuçlara göre belirlenmektedir. Fakat bu düzenlemeler kazalar olmadan  önce de belirlenemez mi? 
Oluşum süreçleri bakımından kazalarla bire bir aynı olan “kazasay  olaylarının” (Near Miss) kazalardan tek farkları gerçekleşen olay sonunda  can ve mal kaybı ya da çevre kirliliği benzeri herhangi bir kayıp yaşanmamış olmasıdır. “Kazasay olayları” raporlanır, bunlar incelenir ve sonuçlar analiz edilirse alınması gereken tedbirler kaza olmasını beklemeksizin 
belirlenebilir. 
Emniyeti arttırmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesinde “kazasay olaylarının” raporlanmasının gerekliliği bilinmesine rağmen raporlama yapılmasının önünde bir takım engeller vardır. Bu kapsamda yapılan araştırmanın birinci evresinde raporlama yapmanın önündeki sorunlar anket yöntemiyle belirlenmiş ve ikinci aşamada ise Delphi tekniği kullanılarak bu 
sorunların nasıl aşılacağı belirlenerek etkin, verimli ve sürdürülebilir bir “kazasay olay” raporlama sisteminin esaslarının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmada Türkiye’de deniz trafik emniyetini arttırmaya  yönelik hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta olan 100 kişi ankete katılmış, 42 uzman ile de Delphi uygulaması gerçekleştirilmiştir.