AVRUPA BİRLİGİ ÜYESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE ADAY ÜLKELERİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ KULLANILARAK ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE KÜMELEME ANALİZİ


ARCAGÖK U. , ÖNDER E. , GÜRLER C. , BOZ C.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1900-1907

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1900-1907