Düşük Etkili Kentleşme Uygulamalarının Yüzeysel Akışa Etkisi: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Örneği


GÜLBAZ S. , Kaya Y. E. , KAZEZYILMAZ ALHAN C. M.

İklim Değişikliği ve Çevre, cilt.3, ss.45-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: İklim Değişikliği ve Çevre
  • Sayfa Sayıları: ss.45-50

Özet

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, su kaynaklarının korunması ve kentleşmenin çevre ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Meydana gelen bu olumsuz sonuçları azaltmak amacıyla doğal çözüm yöntemleri içeren Düşük Etkili Kentleşme (DEK) uygulamalarının kullanılması büyük öneme sahiptir. DEK, hidrolojik çevrimi korumak, selin ve yayılı kirlilik kaynaklarının olumsuz etkilerini azaltmak için tasarlanmış bir yağmur suyu yönetimi uygulamasıdır. Bu çalışma kapsamında, Çevre Koruma Kuruluşu Yağmur Suyu Yönetim Modeli (EPA SWMM) kullanılarak İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nün hidrolojik ve hidrolik modeli oluşturulmuştur. Daha sonra modele farklı DEK'ler entegre edilerek bu uygulamaların yüzeysel akışa olan etkisi incelenmiştir. Bunun için yeşil çatı, sızdırma hendeği, geçirgen kaldırım ve biyotutma tipi DEK uygulamaları kampüs üzerinde uygun yerlere yerleştirilerek modele dahil edilmiştir. Model sonuçları incelendiğinde DEK uygulamalarının pik debiyi ve yüzeysel akış miktarını büyük oranda azalttığı görülmüştür.

New techniques are needed to ensure environmental sustainability, to protect water resources, and to reduce the negative impact of urbanization on the environment and water resources. Low Impact Development (LID) implementation, which involves natural methods to reduce the negative impacts of urbanization, has great importance. LID is a storm water management practice to protect the hydrological cycle and mitigate the adverse effects of floods and nonpoint source pollution. Within the scope of this study, a hydrological and hydraulic model of Istanbul University, Avcılar Campus is developed by using Environmental Protection Agency Storm Water Management Model (EPA SWMM). Then, different types of LID are introduced into the model to investigate the effect of these applications on surface runoff. For this purpose, the green roof, vegetative swale, permeable pavement and bioretention types of LID implementation were placed into the proper locations on the campus and incorporated into the model. The model results show that LID implementations greatly reduce peak flow and volume of surface runoff.