Emprenye Maddelerinin Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri


Bardak S., Yel H., BAKIR D. , peker H.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.26-34, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.26-34

Abstract

EFFECTS OF  TREATMENT MATERİALS  ON THE PHYSICAL PROPERTİES OF EUCALPYTUS(Eucalyptus camaldulensis Dehn.)  WOOD

 

ABSTRACT

 

This study was designed to determine effects on retention and shrink levels of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)which treated with some commercial preservative types, borates, polyethylene glycol, and water repellents. In this study, four type impregnation chemicals were chosen:  1. Commercial preservative types, [Ammonium sulphate, Vacsol-WR WR and Immersol-WR (WR)], 2. Borates chemicals, [Boric acid, Borax, Boric acid+ Borax] 3. Polyethylene glycol such as Polyethylene glycol (PEG-400) 4. Water repellents [Styrene,  Methylmetacrylate.]

As a results, retention % and shrink levels of Eucalyptus wood was lower treated with commercial preservative types and borates preservatives compare to other treatment chemicals. However, retention % levels of Eucalyptus wood treated with WR chemicals was highly significant levels.   According to their leachability period although PEG 400 showed antishrink effectiveness other treatments didnt showed antishrink efficiency .

Keywords: Impregnation chemicals, Water repellents, Retention.  

EMPRENYE MADDELERİNİN OKALİPTUS (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) ODUNUNUN  FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Bu çalışma;  çeşitli ticari,  borlu, polietilen glikol’le işleme tabi tutulan  okaliptüs odununda, emprenye maddelerinin retensiyon ve daralma miktarına etkilerinin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada dört tip emprenye maddesi grubu seçilmiştir : 1.Ticari emprenye maddeleri; [Amonyum sülfat , Vacsol-WR WR, Immersol-WR WR ve Tanalith-CBC] ; 2. Borlu bileşikler;  [Borik asit, Boraks], 3. Polietilen glikol (400); 4. su iticiler; [Stiren, Metilmetakrilat]  kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; ticari ve borlu maddelerle emprenye edilen okaliptüs odununda tam kuru oduna oranla % retensiyon değerleri düşük düzeyde gerçekleşirken; su itici maddelerle muamele edilen okaliptüs odununda  oranında istatistiksel anlamda önemli (P£0.05) derecede yüksek retensiyon oranları elde edilmiştir. Tüm yıkanma sürelerine göre PEG 400 daralmayı önleyici etkiyi gösterirken; diğer uygulamalar daralmayı önleyici etki göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Emprenye maddeleri,  Su itici maddeler, Retensiyon .