Comparison of Two Different Media for In vitro Production of Dog Embryos


Creative Commons License

Evecen M., Cirit U., Demir K., Karaman E., Bakirer G., Hamzaoglu A. I., ...More

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, no.6, pp.897-902, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 6
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.897-902
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Embryo production via in vitro fertilization and nuclear transfer has been accomplished in the dog, and the transfer of the cloned embryos has recently resulted in the birth of puppies. However, the efficiency of these technologies is still very limited. Until now, only two morulas and single blactocyst have been achieved in vitro. Therefore, the aim of the present study was to examine the effects of two different media (mSOF and TCM 199) on in vitro maturation (IVM), in vitro fertilization (IVF) and in vitro culture (IVC) of immature dog oocytes. The study was performed in two steps. At the first step, the effects of two different media, on IVM of dog oocytes were investigated. At the end of the IVM period, the nuclear maturation rates were evaluated by aceto-orcein staining method. At the second step, after the IVM period the oocytes inseminated with fresh spermatozoa for 24 h and left for IVC for 7 d. At the end of the IVC period, embryonic development was assessed by microscopic observation at 24 h intervals and then fixed and stained by the same method. Consequently, maturation rates of oocytes in mSOF medium were significantly higher than those of the TCM 199 (P<0.001). After 7 d of the IVC period, only one oocyte was cleaved in the TCM 199, while eight oocytes cleaved and one of them developed to morula stage in mSOF medium group (P=0.037).

Köpeklerde in vitro fertilizasyon yöntemi ile embriyo üretilebilmiş ve nükleer transfer yöntemiyle klonlanmış embriyolardancanlı bir doğum elde edilebilmiş olmasına karşın, bu alandaki teknolojilerin başarısı oldukça sınırlı düzeydedir. Bu güne kadar yapılan in vitro çalışmalarda, sadece iki adet morula ve bir adet blastosist elde edilebilmiştir. Sunulan çalışmanın amacı, iki farklı medyumun (mSOF ve TCM 199) köpek oositlerinin in vitro maturasyon (İVM), in vitro fertilizasyon (İVF) ve in vitro kültürü (İVK) üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşamada, iki farklı medyumun köpek oositlerinin İVM’u üzerine etkisi araştırıldı. İVM sürecinin sonunda fikze edilen oositlerin nükleer olgunlaşma değerlendirmesi, aseto-orsein ile boyanarak yapıldı. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, İVM sonrasında oositler taze sperma ile 24 saat İVF’a tabii tutuldular ve ardından yedi gün boyunca in vitro kültüre edildiler. Embriyoların gelişimsel kontrolleri her 24 saatte bir mikroskop bakısıyla kontrol edildikten sonra, yedinci günün sonunda aynı metotla fikze edilip boyanarak değerlendirildiler. Sonuç olarak, İVM oranları açısından mSOF medyum grubunda bulunan oositlerin TCM 199 grubundakilere nazaran daha başarılı olduğu belirlendi (P<0.001). İVK sürecinin sonunda TCM 199 medyum grubunda sadece bir adet oosit yarıklanma gösterirken, mSOF grubunda sekiz adet oositin yarıklandığı ve bunlardan birisinin de morulaya ulaştığı saptandı (P=0.037).