20. Yüzyılın Başından Günümüze Uygur Türklerinin Kullandığı Alfabeler ve Bu Alfabelerle Basılan Şiirler


Kaşgarlı R.

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen “Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze” başlıklı 8. Uluslararası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2019

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye