“Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma”


TANRIVERDİ H. , Paşaoğlu S.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.13, ss.274-293, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 50
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.274-293

Özet

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin algılarına göre, dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Kartal İlçesinde görev yapan 216 okul öncesi öğretmen üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak, örgütsel adaletin öğretmenlerin iş tatmini düzeylerini olumlu olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin iş tatmini boyutlarını olumlu etkilediği saptanmıştır.
 

According to this study, it is aimed to determine the relationship between job satisfaction, transformational leadership, Organizational justice of preschool teachers’ perceptions. In this context, a questionnaire was applied on 216 pre-school teachers working in Dstanbul Kartal District. Obtained data was tested with factor analysis, descriptive statistics and correlation and regression analysis. In this study as a result, organizational justice has been revealed that a positive effect on levels of teachers’ job satisfaction. At the same time, it was determined that the dimensions of transformational leadership have a positive impact on teachers’ job satisfaction.