İlmin Kaybı: Allâme İsmâil Sâib Sencer


Creative Commons License

Alak M., El-Kevserî M. Z.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, no.12, pp.495-506, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

İleri toplumlar, ilim ve sanatta öne çıkmış fertlerini mevcut ve sonraki nesillere tanıtmaya büyük önem atfederler. Böylece yeni yetişmekte olan nesilleri teşvik ederek, o örnek şahsiyetlerin ölümlerinden sonra, onların yerlerini doldurmaya gayret ederler. Bizim Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yaşamış olan büyük şahsiyetlerimizden biri, Beyazıt Câmii dersiâmlarından, Dârülfünûn müderrislerinden ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi müdürlerinden İsmâil Sâib Sencer’dir. Arap dili ve edebiyâtı, İslâmî ilimler ve özellikle de kitâbiyât alanındaki engin bilgisinden dolayı kendisine “ayaklı kütüphane” denmiştir. İşte Kevserî, bu makalesinde kendisinden altı yaş büyük olan, ama arkadaş çevresinde bulunduğu İsmâil Sâib Sencer’i kısaca tanıttıktan sonra, onunla ilgili iki hâtırasını tarihe not düşüyor.