Genetik-Hücresel Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Trakya ve Marmara Denizindeki Fay hatlarının saptanması


ÇAĞLAK F., ALBORA A. M. , UÇAN O. M.

14 Sinyal İşleme ve iletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2006, ss.1-4

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Bu makalede, Genetik-Hücresel Yapay Sinir Ağı (G-HYSA)
kullanılarak Trakya ve Marmara Denizindeki fay hatlarının
yerlerinin saptanmasına çalışılmıştır. G-HYSA, iki boyutlu
görüntülerin belirli özelliklerinin ortaya çıkarılmasını
sağlayan, ön eğitim gerektiren ve görüntü işlemede oldukça
sık kullanılan bir yöntemdir. Genetik algoritması HYSA’da
öğrenme algoritması olarak kullanılmıştır. G-HYSA metodu
Gravite anomali haritaların rejyonal reziduel etkilerini ortaya
çıkartarak yapı sınırlarının saptanmasında kullanılmıştır.
Rejyonal anomali haritası modellenerek bu mevkiide daha
önceden yapılmış sismik verilerle karşılaştırılmıştır.
Bölgedeki fay hatları saptanmış ve elde edilen fay modeli
jeoloji verileriyle karşılaştırılarak tam bir uyum içinde olduğu
görülmüştür.
In this paper, we attempted to determine the location of fault
zone using the Genetic Celluar Neular Network Method (GCNN)
in the Thrace and the Marmara Sea regions. G-CNN is
a method used to detect specific feature of the 2-D image in
the image-processing technic. Genetic algorithm has been
used for as learning algorithm in the G-CNN. The G-CNN
method has been used for determining the fault zone, as detect
regional and residual effect of the gravity anomaly map.
Regional anomaly map has been modelled accordingly and
compared to the avaliable seismic data. The fault zones in
these regions have been determined by way of companion of
the fault model with geological data the outcome of which
ultimately gives complete accord.